Çalışma İzni

ÇALIŞMA İZNİ

Yasalar gereği , türkiye de çalışmak isteyen yabancı uyruklu yada yabancı işçi çalıştırmak isteyen firmalar çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından izin almakla yükümlüdürler. Aymir danışmanlık türkiye de çalışma izni danışmanlık ve ikamet tezkeresi hizmetlerini alabileceğiniz en deneyimli ve güvenilir firmalardan biridir. 

 

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR

1. yabancının ikamet tezkeresi,

2. işverenin nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. işverenin ikametgah belgesi,

4. işveren ile yabancı işçi arasında imzalanan hizmet sözleşmesi,

5. çalışma bakanlığı izin başvuru formu,

6. yabancı personel başvuru formu,

7. başvuru danışmanlık firması aracılığı ile yapılacaksa vekaletname,

 

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

Yabancı çalışma izni başvurusu yapmak için bir takım evraklara ihtiyaç duyulur. Bu evraklar hem elektronik başvuru hem de bakanlığa teslim sırasında lazım olacaktır.

Yabancı Çalışma İzni İçin YABANCIDAN İstenen Evraklar :

 • Çalışma İzni Talep Dilekçesi ( Çalışma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden indirebilirsiniz)
 • Yabancı Çalışma İzni Başvuru Formu ( Elektronik başvuru sonrası çıktısı alınacak 4 sayfalık belgeler)
 • Noter Onaylı ve Türkçe Tercümeli Pasaport Sureti
 • Noter Onaylı ve Türkçe Tercümeli Diploma Sureti
 • Yurtiçi Başvurularında En Az 6 Aylık İkamet Tezkeresi

Yabancı Çalışma İzni için İŞYERİNDEN istenen belgeler:

 • Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu
 • Çalışma izni başvuru dilekçesi
 • İş yerinin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği
 • Yabancının kendi ülkesinde sosyal güvenlik sistemi kapsamına dahil olması halinde, ülkesinin resmi makamlarınca verilmiş kanıtlayıcı belge ve noter onaylı Türkçe çevirili sureti,
 • Yabancı için şirket adına başvuru yapacak kişinin vekaletnamesi.
 • Şirketin faaliyet belgesi.

 

Ev Hizmetlerinde Çalışacaklar İçin Yabancı Çalışma İzni

Eğer bir yabancıyı kendi evinizde hizmetçi-bakıcı olarak çalıştıracaksanız bunun için de yabancı çalışma izni almanız gerekir. Ev hizmetlerinde çalışacakların yabancı çalışma izni almaları için yurt içi başvurularda en az 6 aylık ikamet tezkerelerinin bulunması şarttır. Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti ve diplomanın da hazır olması gerekir.

Gerekli Evraklar :

 • Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi ( Çalışma Bakanlığı resmi sitesinden temin edilir  ve diğer yabancı çalışma izni dilekçesinden farklıdır. )
 • Yabancı Personel Başvuru Formu (Online başvuru sonrası çıktısı alınacak belgeler)
 • Yabancıya Ait Pasaport sureti ( Yeminli Türkçe çevirisi )
 • Yabancıya Ait Diploma Sureti

 

ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR ?

Türkiye’de Çalışma İzni Almak

Türkiye’de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye’den veya yurt dışından yapılabilir.

Türkiye dışında ikamet eden yabancı uyruklular, ikamet ettikleri/vatandaşı oldukları ülkedeki T.C Büyükelçiliği/Konsolosluklarına başvuruda bulunabilirler. Türkiye’de geçerli bir oturma iznine (eğitim amaçlı olanlar hariç en az 6 ay süreyle geçerli olmak kaydıyla) sahip olan yabancı uyruklular, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapabilirler.

İkamet ettikleri ülkeden çalışma izni başvurusu yapan yabancılar

Gönderilen tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olması durumunda, çalışma izninin düzenlenmesi yaklaşık 30 gün sürecektir.
Onaylanma işleminin gerçekleşmesinin ardından başvuru sahibi telefon veya e-posta yoluyla haberdar edilir.
Elektronik başvuru işleminin yapılabilmesi için bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gerektiğinden, yabancı uyruklu kişilerin bu süreci yetkili olarak yürütecek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına vekâlet vermeleri gerekir.

Çalışma izni düzenlendikten ve çalışma vizesi başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra:

 • Çalışma vizesi işlem ücreti iade edilmez.
 • Çalışma izni işlem ücreti iade edilmez.
 • Çalışma vizesi ve çalışma izni sahiplerinin ikamet izni alabilmeleri için, Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 gün içinde Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne başvurmaları gerekir. 

Türkiye’de çalışma izni başvurusu yapan yabancılar

Eğitim amacı taşıyan ikamet izinleri hariç olmak üzere, en az 6 ay süre ile geçerli olan bir ikamet izni bulunan yabancılar doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunabilir.